Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları

Türkiye floristik ve faunistik açıdan zengin bir ülkedir. Ülkemizin bu zenginliği; dört farklı denizle (Karadeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Akdeniz) çevrelenmesi, iklimsel çeşitliliğin görülmesi, önemli iki kuş göç yolu üzerinde bulunması, bazı türlerin gen merkezi olması, sulak alanların fazla...

全面介紹

Saved in:
書目詳細資料
Main Authors: TABUR, M. A., AYVAZ, Y.
格式: Online
語言:English
出版: Süleyman Demirel University 2009
在線閱讀:https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufenbed/issue/20779/221877
標簽: 添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!