KİTAP TANITIMI: Kur’ân’da Kişilik Eğitiminin İlkeleri

Kur’ân-ı Kerîm’de eğitim kavramı daha çok r-b-b kökünden gelen terbiye kelimesi ile karşılanmıştır. Yazar da çalışmasında terbiye kelimesine dair tanımlamalara ve terbiye çeşitlerine yer vermiştir. Ardından

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: YANAR, Rabia
Format: Online
Veröffentlicht: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2012
Online Zugang:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksuifd/issue/10253/243302
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!