KİTAP TANITIMI: Kur’ân’da Kişilik Eğitiminin İlkeleri

Kur’ân-ı Kerîm’de eğitim kavramı daha çok r-b-b kökünden gelen terbiye kelimesi ile karşılanmıştır. Yazar da çalışmasında terbiye kelimesine dair tanımlamalara ve terbiye çeşitlerine yer vermiştir. Ardından

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: YANAR, Rabia
Formato: Online
Publicado: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2012
Acceso en línea:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksuifd/issue/10253/243302
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!