KİTAP TANITIMI: Kur’ân’da Kişilik Eğitiminin İlkeleri

Kur’ân-ı Kerîm’de eğitim kavramı daha çok r-b-b kökünden gelen terbiye kelimesi ile karşılanmıştır. Yazar da çalışmasında terbiye kelimesine dair tanımlamalara ve terbiye çeşitlerine yer vermiştir. Ardından

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: YANAR, Rabia
Format: Online
Publié: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2012
Accès en ligne:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksuifd/issue/10253/243302
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!