KİTAP TANITIMI: Kur’ân’da Kişilik Eğitiminin İlkeleri

Kur’ân-ı Kerîm’de eğitim kavramı daha çok r-b-b kökünden gelen terbiye kelimesi ile karşılanmıştır. Yazar da çalışmasında terbiye kelimesine dair tanımlamalara ve terbiye çeşitlerine yer vermiştir. Ardından

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: YANAR, Rabia
Materyal Türü: Online
Baskı/Yayın Bilgisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2012
Online Erişim:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksuifd/issue/10253/243302
Etiketler: Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!