İzmir’in Kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin

Gerçek diye anlatılan yanılgılar mutlaka bir gün yerlerini sahiplerine bırakacaklardır. Bizler bu yanılgılarla hayatı anlamlandırmaya çalışırken gerçeğin ta kendisi bir yerlerde gizli kalmış gün ışığına çıkacağı anı beklemektedir. Kemal Arı da böylesi bir çabanın ve emeğin ürünü olan “Üçüncü Kılıç -...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: GÖZCÜ, Alev
Format: Online
Veröffentlicht: Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
Online Zugang:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/0/269237
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!