İzmir’in Kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin

Gerçek diye anlatılan yanılgılar mutlaka bir gün yerlerini sahiplerine bırakacaklardır. Bizler bu yanılgılarla hayatı anlamlandırmaya çalışırken gerçeğin ta kendisi bir yerlerde gizli kalmış gün ışığına çıkacağı anı beklemektedir. Kemal Arı da böylesi bir çabanın ve emeğin ürünü olan “Üçüncü Kılıç -...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: GÖZCÜ, Alev
Formato: Online
Publicado: Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
Acceso en línea:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/25526/269263
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!