İzmir’in Kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin

Gerçek diye anlatılan yanılgılar mutlaka bir gün yerlerini sahiplerine bırakacaklardır. Bizler bu yanılgılarla hayatı anlamlandırmaya çalışırken gerçeğin ta kendisi bir yerlerde gizli kalmış gün ışığına çıkacağı anı beklemektedir. Kemal Arı da böylesi bir çabanın ve emeğin ürünü olan “Üçüncü Kılıç -...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: GÖZCÜ, Alev
Format: Online
Publié: Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
Accès en ligne:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/25526/269263
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!