Şerafettin Turan’ın Tarihçiliği

Şerafettin Turan, yaşayan önemli Türk tarihçilerinden biridir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi geleneğinde yetişmiş ve uzun yıllar aynı fakültede öğretim üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. Şerafettin Turan, “Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları”, “Kanuni Süleyman Dönemi Taht Kavgaları...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: GÖZCÜ, Alev; ?
التنسيق: Online
منشور في: Dokuz Eylül Üniversitesi 2014
الوصول للمادة أونلاين:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/25625/270481
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!