Şerafettin Turan’ın Tarihçiliği

Şerafettin Turan, yaşayan önemli Türk tarihçilerinden biridir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi geleneğinde yetişmiş ve uzun yıllar aynı fakültede öğretim üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. Şerafettin Turan, “Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları”, “Kanuni Süleyman Dönemi Taht Kavgaları...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: GÖZCÜ, Alev; ?
Format: Online
Veröffentlicht: Dokuz Eylül Üniversitesi 2014
Online Zugang:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/25625/270481
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!