Şerafettin Turan’ın Tarihçiliği

Şerafettin Turan, yaşayan önemli Türk tarihçilerinden biridir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi geleneğinde yetişmiş ve uzun yıllar aynı fakültede öğretim üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. Şerafettin Turan, “Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları”, “Kanuni Süleyman Dönemi Taht Kavgaları...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: GÖZCÜ, Alev; ?
Formato: Online
Publicado: Dokuz Eylül Üniversitesi 2014
Acceso en línea:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/25625/270481
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!