Şerafettin Turan’ın Tarihçiliği

Şerafettin Turan, yaşayan önemli Türk tarihçilerinden biridir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi geleneğinde yetişmiş ve uzun yıllar aynı fakültede öğretim üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. Şerafettin Turan, “Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları”, “Kanuni Süleyman Dönemi Taht Kavgaları...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: GÖZCÜ, Alev; ?
Format: Online
Publié: Dokuz Eylül Üniversitesi 2014
Accès en ligne:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/25625/270481
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!