Söyleşi: KALEYDOSKOP GİBİ BİR HAYAT: PROF. DR. SALİH ÖZBARAN

Son yılların en renkli türlerinden biri haline gelen nehir söyleşilerin ülkemiz tarihçilerini kahraman aldıkları kitaplar tam bir “Augustan” dönemi tarih anlayışını yansıtmaktadır: tarih hem öğretip hem de keyif vermelidir. Osmanlı tarihçiliğinin en önemli isimlerinden biri olan hocamız Prof. Dr. Sa...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: KUMRULAR, Özlem
Formato: Online
Publicado: Ahmet ŞİMŞEK 2016
Acceso en línea:https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/issue/26593/279911
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!