Söyleşi: KALEYDOSKOP GİBİ BİR HAYAT: PROF. DR. SALİH ÖZBARAN

Son yılların en renkli türlerinden biri haline gelen nehir söyleşilerin ülkemiz tarihçilerini kahraman aldıkları kitaplar tam bir “Augustan” dönemi tarih anlayışını yansıtmaktadır: tarih hem öğretip hem de keyif vermelidir. Osmanlı tarihçiliğinin en önemli isimlerinden biri olan hocamız Prof. Dr. Sa...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: KUMRULAR, Özlem
Format: Online
Publié: Ahmet ŞİMŞEK 2016
Accès en ligne:https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/issue/26593/279911
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!