İşbirliği Yolunda: İnsan İletişiminin Evrimsel Hikayesi

Dilin ortaya çıkışınadair çeşitliaçıklamalar insanın dil kullanımı konusunda biyolojik ve kalıtsal bir altyapıyavurgu yapmakta ve küçük bir çocuğun dil ediniminde biyolojik olgunlaşmanın temelprensip olduğunu iddia etmektedir. Buyaklaşımlara göredil öğrenme becerisi insan beyninin doğuştan getirdiği...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: KARSLI, Yasemin; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
التنسيق: Online
منشور في: İstanbul Üniversitesi 2017
الوصول للمادة أونلاين:https://dergipark.org.tr/tr/pub/iupcd/issue/32435/346515
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!