İşbirliği Yolunda: İnsan İletişiminin Evrimsel Hikayesi

Dilin ortaya çıkışınadair çeşitliaçıklamalar insanın dil kullanımı konusunda biyolojik ve kalıtsal bir altyapıyavurgu yapmakta ve küçük bir çocuğun dil ediniminde biyolojik olgunlaşmanın temelprensip olduğunu iddia etmektedir. Buyaklaşımlara göredil öğrenme becerisi insan beyninin doğuştan getirdiği...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: KARSLI, Yasemin; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Format: Online
Veröffentlicht: İstanbul Üniversitesi 2017
Online Zugang:https://dergipark.org.tr/tr/pub/iupcd/issue/32435/346515
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!