İşbirliği Yolunda: İnsan İletişiminin Evrimsel Hikayesi

Dilin ortaya çıkışınadair çeşitliaçıklamalar insanın dil kullanımı konusunda biyolojik ve kalıtsal bir altyapıyavurgu yapmakta ve küçük bir çocuğun dil ediniminde biyolojik olgunlaşmanın temelprensip olduğunu iddia etmektedir. Buyaklaşımlara göredil öğrenme becerisi insan beyninin doğuştan getirdiği...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: KARSLI, Yasemin; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Formato: Online
Publicado: İstanbul Üniversitesi 2017
Acceso en línea:https://dergipark.org.tr/tr/pub/iupcd/issue/32435/346515
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!