İşbirliği Yolunda: İnsan İletişiminin Evrimsel Hikayesi

Dilin ortaya çıkışınadair çeşitliaçıklamalar insanın dil kullanımı konusunda biyolojik ve kalıtsal bir altyapıyavurgu yapmakta ve küçük bir çocuğun dil ediniminde biyolojik olgunlaşmanın temelprensip olduğunu iddia etmektedir. Buyaklaşımlara göredil öğrenme becerisi insan beyninin doğuştan getirdiği...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: KARSLI, Yasemin; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Format: Online
Publié: İstanbul Üniversitesi 2017
Accès en ligne:https://dergipark.org.tr/tr/pub/iupcd/issue/32435/346515
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!