İşbirliği Yolunda: İnsan İletişiminin Evrimsel Hikayesi

Dilin ortaya çıkışınadair çeşitliaçıklamalar insanın dil kullanımı konusunda biyolojik ve kalıtsal bir altyapıyavurgu yapmakta ve küçük bir çocuğun dil ediniminde biyolojik olgunlaşmanın temelprensip olduğunu iddia etmektedir. Buyaklaşımlara göredil öğrenme becerisi insan beyninin doğuştan getirdiği...

Ful tanımlama

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: KARSLI, Yasemin; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Materyal Türü: Online
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul Üniversitesi 2017
Online Erişim:https://dergipark.org.tr/tr/pub/iupcd/issue/32435/346515
Etiketler: Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!