PROF.DR. FAHRETTİN KIRZIOĞLU’NUN HAYAT HİKAYESİ

bir bölük, 34 (1918) baharında bu Kars’ta olsaydı, Ermeni bize o zulümleri edemezdi. Bu caddelerden kâfir Moskof’un saldat ve kazaklarının alay çalgısı (bando) ile geçişini, bizler evimizin önünden işitip duydukça yüreğimiz kan ağlardı. Şu gördüğün Al-bayrağı görmek için biz “Cülûs-i Hümâyûn”ları...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: DAYI, Sinever Esin
التنسيق: Online
اللغة:tr; en
منشور في: Atatürk Üniversitesi 2010
الوصول للمادة أونلاين:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/2867/39176
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!