PROF.DR. FAHRETTİN KIRZIOĞLU’NUN HAYAT HİKAYESİ

bir bölük, 34 (1918) baharında bu Kars’ta olsaydı, Ermeni bize o zulümleri edemezdi. Bu caddelerden kâfir Moskof’un saldat ve kazaklarının alay çalgısı (bando) ile geçişini, bizler evimizin önünden işitip duydukça yüreğimiz kan ağlardı. Şu gördüğün Al-bayrağı görmek için biz “Cülûs-i Hümâyûn”ları...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: DAYI, Sinever Esin
Format: Online
Sprache:tr; en
Veröffentlicht: Atatürk Üniversitesi 2010
Online Zugang:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/2867/39176
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!