PROF.DR. FAHRETTİN KIRZIOĞLU’NUN HAYAT HİKAYESİ

bir bölük, 34 (1918) baharında bu Kars’ta olsaydı, Ermeni bize o zulümleri edemezdi. Bu caddelerden kâfir Moskof’un saldat ve kazaklarının alay çalgısı (bando) ile geçişini, bizler evimizin önünden işitip duydukça yüreğimiz kan ağlardı. Şu gördüğün Al-bayrağı görmek için biz “Cülûs-i Hümâyûn”ları...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: DAYI, Sinever Esin
Formato: Online
Lenguaje:tr; en
Publicado: Atatürk Üniversitesi 2010
Acceso en línea:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/2867/39176
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!