PROF.DR. FAHRETTİN KIRZIOĞLU’NUN HAYAT HİKAYESİ

bir bölük, 34 (1918) baharında bu Kars’ta olsaydı, Ermeni bize o zulümleri edemezdi. Bu caddelerden kâfir Moskof’un saldat ve kazaklarının alay çalgısı (bando) ile geçişini, bizler evimizin önünden işitip duydukça yüreğimiz kan ağlardı. Şu gördüğün Al-bayrağı görmek için biz “Cülûs-i Hümâyûn”ları...

詳細記述

保存先:
書誌詳細
第一著者: DAYI, Sinever Esin
フォーマット: Online
言語:tr; en
出版事項: Atatürk Üniversitesi 2010
オンライン・アクセス:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/2867/39176
タグ: タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!