PROF.DR. FAHRETTİN KIRZIOĞLU’NUN HAYAT HİKAYESİ

bir bölük, 34 (1918) baharında bu Kars’ta olsaydı, Ermeni bize o zulümleri edemezdi. Bu caddelerden kâfir Moskof’un saldat ve kazaklarının alay çalgısı (bando) ile geçişini, bizler evimizin önünden işitip duydukça yüreğimiz kan ağlardı. Şu gördüğün Al-bayrağı görmek için biz “Cülûs-i Hümâyûn”ları...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главный автор: DAYI, Sinever Esin
Формат: Online
Язык:tr; en
Опубликовано: Atatürk Üniversitesi 2010
Online-ссылка:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/2867/39176
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!