PROF.DR. FAHRETTİN KIRZIOĞLU’NUN HAYAT HİKAYESİ

bir bölük, 34 (1918) baharında bu Kars’ta olsaydı, Ermeni bize o zulümleri edemezdi. Bu caddelerden kâfir Moskof’un saldat ve kazaklarının alay çalgısı (bando) ile geçişini, bizler evimizin önünden işitip duydukça yüreğimiz kan ağlardı. Şu gördüğün Al-bayrağı görmek için biz “Cülûs-i Hümâyûn”ları...

Ful tanımlama

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: DAYI, Sinever Esin
Materyal Türü: Online
Dil:tr; en
Baskı/Yayın Bilgisi: Atatürk Üniversitesi 2010
Online Erişim:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/2867/39176
Etiketler: Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!