PROF.DR. FAHRETTİN KIRZIOĞLU’NUN HAYAT HİKAYESİ

bir bölük, 34 (1918) baharında bu Kars’ta olsaydı, Ermeni bize o zulümleri edemezdi. Bu caddelerden kâfir Moskof’un saldat ve kazaklarının alay çalgısı (bando) ile geçişini, bizler evimizin önünden işitip duydukça yüreğimiz kan ağlardı. Şu gördüğün Al-bayrağı görmek için biz “Cülûs-i Hümâyûn”ları...

全面介紹

Saved in:
書目詳細資料
主要作者: DAYI, Sinever Esin
格式: Online
語言:tr; en
出版: Atatürk Üniversitesi 2010
在線閱讀:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/2867/39176
標簽: 添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!