KİTAP TANITIMI

Bu yazıda, felsefe ve bilimin niteliğini, bunların birbirleri olan ilişkisini, ve nihayet, filozoflar ve bilim adamlarının bu alanlara dair tutumlarını tartışmaya açan "Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi" adlı eserin tanıtımı/incelenmesi amaçlanmıştır. Alt...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: AKTAŞ, Zeki
التنسيق: Online
اللغة:Turkish
منشور في: Bitlis Eren Üniversitesi 2014
الوصول للمادة أونلاين:https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/3709/49096
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!