KİTAP TANITIMI

Bu yazıda, felsefe ve bilimin niteliğini, bunların birbirleri olan ilişkisini, ve nihayet, filozoflar ve bilim adamlarının bu alanlara dair tutumlarını tartışmaya açan "Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi" adlı eserin tanıtımı/incelenmesi amaçlanmıştır. Alt...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: AKTAŞ, Zeki
Format: Online
Sprache:Turkish
Veröffentlicht: Bitlis Eren Üniversitesi 2014
Online Zugang:https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/3709/49096
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!