KİTAP TANITIMI

Bu yazıda, felsefe ve bilimin niteliğini, bunların birbirleri olan ilişkisini, ve nihayet, filozoflar ve bilim adamlarının bu alanlara dair tutumlarını tartışmaya açan "Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi" adlı eserin tanıtımı/incelenmesi amaçlanmıştır. Alt...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: AKTAŞ, Zeki
Formato: Online
Lenguaje:Turkish
Publicado: Bitlis Eren Üniversitesi 2014
Acceso en línea:https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/3709/49096
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!