KİTAP TANITIMI

Bu yazıda, felsefe ve bilimin niteliğini, bunların birbirleri olan ilişkisini, ve nihayet, filozoflar ve bilim adamlarının bu alanlara dair tutumlarını tartışmaya açan "Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi" adlı eserin tanıtımı/incelenmesi amaçlanmıştır. Alt...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: AKTAŞ, Zeki
Format: Online
Langue:Turkish
Publié: Bitlis Eren Üniversitesi 2014
Accès en ligne:https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/3709/49096
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
Soyez le premier à ajouter un commentaire!
Il faut se connecter d'abord