KİTAP TANITIMI

Bu yazıda, felsefe ve bilimin niteliğini, bunların birbirleri olan ilişkisini, ve nihayet, filozoflar ve bilim adamlarının bu alanlara dair tutumlarını tartışmaya açan "Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi" adlı eserin tanıtımı/incelenmesi amaçlanmıştır. Alt...

Ful tanımlama

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: AKTAŞ, Zeki
Materyal Türü: Online
Dil:Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Bitlis Eren Üniversitesi 2014
Online Erişim:https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/3709/49096
Etiketler: Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!