AHMET HAMDİ TANPINAR’IN SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ROMANINDAKİ RÜYA SAHNELERİNİN SİMGESEL BİR OKUMASI

Ahmet Hamdi Tanpınar, gerek üslubu gerekse disiplinlerarası okumalarıyla ModernTürk edebiyatının tekâmül sürecinde müstakil bir yere sahiptir. Hikâye, roman, Ģiir, deneme,günlük, tenkit ve edebiyat tarihi gibi çok geniĢ bir yazma alanı vardır. Bu çalıĢmanın amacı,yazarın Saatleri Ayarlama Enstitüsü...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: YILMAZ ÇEBİN, Burcu
Format: Online
Language:Turkish
Published: Ayla KAŞOĞLU 2018
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/42257/510234
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!