KİTAP TANITIMI

Translating Women: Different Voices and New Horizons (Flotow & Farahzad, 2016) başlıklı derlemedeki makaleler, siyasi konuların çeviri edimi üzerindeki etkisinden çeviri yoluyla diğer kültürleri de etkileyen Batı feminizminin eleştirisine uzanan bir çok konuyu ele alıyor. Derleme eleştir...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: KAHRAMAN, Nefise
التنسيق: Online
اللغة:Turkish
منشور في: İstanbul Üniversitesi 2018
الوصول للمادة أونلاين:https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuceviri/issue/43561/534707
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!