KİTAP TANITIMI

Translating Women: Different Voices and New Horizons (Flotow & Farahzad, 2016) başlıklı derlemedeki makaleler, siyasi konuların çeviri edimi üzerindeki etkisinden çeviri yoluyla diğer kültürleri de etkileyen Batı feminizminin eleştirisine uzanan bir çok konuyu ele alıyor. Derleme eleştir...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: KAHRAMAN, Nefise
Format: Online
Sprache:Turkish
Veröffentlicht: İstanbul Üniversitesi 2018
Online Zugang:https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuceviri/issue/43561/534707
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!