KİTAP TANITIMI

Translating Women: Different Voices and New Horizons (Flotow & Farahzad, 2016) başlıklı derlemedeki makaleler, siyasi konuların çeviri edimi üzerindeki etkisinden çeviri yoluyla diğer kültürleri de etkileyen Batı feminizminin eleştirisine uzanan bir çok konuyu ele alıyor. Derleme eleştir...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: KAHRAMAN, Nefise
Format: Online
Langue:Turkish
Publié: İstanbul Üniversitesi 2018
Accès en ligne:https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuceviri/issue/43561/534707
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!