KİTAP TANITIMI

Translating Women: Different Voices and New Horizons (Flotow & Farahzad, 2016) başlıklı derlemedeki makaleler, siyasi konuların çeviri edimi üzerindeki etkisinden çeviri yoluyla diğer kültürleri de etkileyen Batı feminizminin eleştirisine uzanan bir çok konuyu ele alıyor. Derleme eleştir...

詳細記述

保存先:
書誌詳細
第一著者: KAHRAMAN, Nefise
フォーマット: Online
言語:Turkish
出版事項: İstanbul Üniversitesi 2018
オンライン・アクセス:https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuceviri/issue/43561/534707
タグ: タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!