KİTAP TANITIMI

Translating Women: Different Voices and New Horizons (Flotow & Farahzad, 2016) başlıklı derlemedeki makaleler, siyasi konuların çeviri edimi üzerindeki etkisinden çeviri yoluyla diğer kültürleri de etkileyen Batı feminizminin eleştirisine uzanan bir çok konuyu ele alıyor. Derleme eleştir...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главный автор: KAHRAMAN, Nefise
Формат: Online
Язык:Turkish
Опубликовано: İstanbul Üniversitesi 2018
Online-ссылка:https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuceviri/issue/43561/534707
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!