BİR İLİM VE DAVA ADAMI OLARAK PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA

Makalede İhsan Süreyya Sırma'nın hayatından önemli bazı kesitler, ilginç olaylar üzerinde durulmuştur. Onun ilim öğrenme uğruna gösterdiği çaba ve gayretler, okumaya ve seyahate verdiği önemle ilgili bazı anekdotlar anlatılmıştır. İhsan Süreyya Hoca'nın tarih anlayışı, eleştiri yön...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: ARI, Mehmet Salih; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Format: Online
Sprache:Turkish
Veröffentlicht: Şarkiyat Araştırmaları Derneği 2020
Online Zugang:https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/50568/656828
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!