BİR İLİM VE DAVA ADAMI OLARAK PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA

Makalede İhsan Süreyya Sırma'nın hayatından önemli bazı kesitler, ilginç olaylar üzerinde durulmuştur. Onun ilim öğrenme uğruna gösterdiği çaba ve gayretler, okumaya ve seyahate verdiği önemle ilgili bazı anekdotlar anlatılmıştır. İhsan Süreyya Hoca'nın tarih anlayışı, eleştiri yön...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: ARI, Mehmet Salih; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Formato: Online
Lenguaje:Turkish
Publicado: Şarkiyat Araştırmaları Derneği 2020
Acceso en línea:https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/50568/656828
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!