BİR İLİM VE DAVA ADAMI OLARAK PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA

Makalede İhsan Süreyya Sırma'nın hayatından önemli bazı kesitler, ilginç olaylar üzerinde durulmuştur. Onun ilim öğrenme uğruna gösterdiği çaba ve gayretler, okumaya ve seyahate verdiği önemle ilgili bazı anekdotlar anlatılmıştır. İhsan Süreyya Hoca'nın tarih anlayışı, eleştiri yön...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: ARI, Mehmet Salih; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Format: Online
Langue:Turkish
Publié: Şarkiyat Araştırmaları Derneği 2020
Accès en ligne:https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/50568/656828
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!