BİR İLİM VE DAVA ADAMI OLARAK PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA

Makalede İhsan Süreyya Sırma'nın hayatından önemli bazı kesitler, ilginç olaylar üzerinde durulmuştur. Onun ilim öğrenme uğruna gösterdiği çaba ve gayretler, okumaya ve seyahate verdiği önemle ilgili bazı anekdotlar anlatılmıştır. İhsan Süreyya Hoca'nın tarih anlayışı, eleştiri yön...

詳細記述

保存先:
書誌詳細
第一著者: ARI, Mehmet Salih; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
フォーマット: Online
言語:Turkish
出版事項: Şarkiyat Araştırmaları Derneği 2020
オンライン・アクセス:https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/50568/656828
タグ: タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!