Bi̇r Zi̇rve İli̇m Adamından Kesi̇tler “Prof. Dr. Erol Güngör’’

Prof. Dr. Erol GÜNGÖR, son birkaç asırdan beri hasretini çektiğimiz zirve ilim adamı hüviyetini taşıyan şahsiyetlerin önünde gelenlerdendir. Çok kısa sayılabilecek ömrü içerisine pek çok telif ve tercüme eser ile yüzlerce makale sığdırmıştır. Hayatının en verimli dönemini teşkil eden bir yaşta aramı...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: YAVUZ, Fuat; BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİV DAİRE BAŞKANLIĞI
Format: Online
Sprache:Turkish
Veröffentlicht: Türk Arşivciler Derneği 2014
Online Zugang:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ad/issue/55753/762962
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!