Bi̇r Zi̇rve İli̇m Adamından Kesi̇tler “Prof. Dr. Erol Güngör’’

Prof. Dr. Erol GÜNGÖR, son birkaç asırdan beri hasretini çektiğimiz zirve ilim adamı hüviyetini taşıyan şahsiyetlerin önünde gelenlerdendir. Çok kısa sayılabilecek ömrü içerisine pek çok telif ve tercüme eser ile yüzlerce makale sığdırmıştır. Hayatının en verimli dönemini teşkil eden bir yaşta aramı...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: YAVUZ, Fuat; BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİV DAİRE BAŞKANLIĞI
Formato: Online
Lenguaje:Turkish
Publicado: Türk Arşivciler Derneği 2014
Acceso en línea:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ad/issue/55753/762962
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!