Bi̇r Zi̇rve İli̇m Adamından Kesi̇tler “Prof. Dr. Erol Güngör’’

Prof. Dr. Erol GÜNGÖR, son birkaç asırdan beri hasretini çektiğimiz zirve ilim adamı hüviyetini taşıyan şahsiyetlerin önünde gelenlerdendir. Çok kısa sayılabilecek ömrü içerisine pek çok telif ve tercüme eser ile yüzlerce makale sığdırmıştır. Hayatının en verimli dönemini teşkil eden bir yaşta aramı...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: YAVUZ, Fuat; BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİV DAİRE BAŞKANLIĞI
Format: Online
Langue:Turkish
Publié: Türk Arşivciler Derneği 2014
Accès en ligne:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ad/issue/55753/762962
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!