Gaming the Stage: Playable Media and the Rise of English Commercial Theater

Rich connections between gaming and theater stretch back to the 16th and 17th centuries, when England's first commercial theaters appeared right next door to gaming houses and blood-sport arenas. In the first book-length exploration of gaming in the early modern period, Gina Bloom shows that th...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Bloom, Gina (auth)
Format: E-book
Wydane: Ann Arbor University of Michigan Press 2018
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:DOAB: download the publication
DOAB: download the publication
DOAB: download the publication
DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Z powodu przeglądu technicznego niedostępne

Niestety! Z powodu przeglądu technicznego system jest niedostępny.

Niestety! Status dostępu obecnie nie stoi do dyspozycji - skontaktuj się z biblioteką.

kutuphane@sdu.edu.tr

Internet

DOAB: download the publication
DOAB: download the publication
DOAB: download the publication
DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication