Trích dẫn APA

Filipec, J. (1996). Studia lexicologica: Nachdruck besorgt von Ernst Eichler. Bern: Peter Lang International Academic Publishing Group.

Trích dẫn kiểu Chicago

Filipec, Josef. Studia Lexicologica: Nachdruck Besorgt Von Ernst Eichler. Bern: Peter Lang International Academic Publishing Group, 1996.

Trích dẫn MLA

Filipec, Josef. Studia Lexicologica: Nachdruck Besorgt Von Ernst Eichler. Bern: Peter Lang International Academic Publishing Group, 1996.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.