Viscoelastic and Viscoplastic Materials

This book introduces numerous selected advanced topics in viscoelastic and viscoplastic materials. The book effectively blends theoretical, numerical, modeling and experimental aspects of viscoelastic and viscoplastic materials that are usually encountered in many research areas such as chemical, me...

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Fathy El-Amin, Mohamed (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: E-bok
Publicerad: IntechOpen 2016
Ämnen:
Länkar:DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!