Viscoelastic and Viscoplastic Materials

This book introduces numerous selected advanced topics in viscoelastic and viscoplastic materials. The book effectively blends theoretical, numerical, modeling and experimental aspects of viscoelastic and viscoplastic materials that are usually encountered in many research areas such as chemical, me...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Fathy El-Amin, Mohamed (Redaktor)
Format: E-book
Wydane: IntechOpen 2016
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!