Biochemistry

Over the recent years, biochemistry has become responsible for explaining living processes such that many scientists in the life sciences from agronomy to medicine are engaged in biochemical research. This book contains an overview focusing on the research area of proteins, enzymes, cellular mechani...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Ekinci, Deniz (Redaktor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: IntechOpen 2012
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!