Micro-Nano Surface Functionalization of Materials and Thin Films for Optical Applications

This book contains the articles collected for the Special Issue entitled "Micro-nano Surface Functionalization of Materials and Thin Films for Optical Applications" in the journal Coatings (ISSN 2079-6412). These selected articles provide a meaningful overview of recent advances and concep...

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Escobar-Galindo, Ramón (Utgivare, redaktör, sammanställare), Rodríguez, Elena Guillén (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: E-bok
Publicerad: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute 2021
Ämnen:
Länkar:DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!